Field Visit

Cơ hội việc làm tại FPT Telecom cho sinh viên FPT Jetking

“Field Visit” hay “Thực tế doanh nghiệp” là một nội dung quan trọng nằm trong chương trình học chính khóa của các sinh viên FPT Jetking. Các em sinh viên sẽ được nhà trường hỗ trợ đưa đến thực tế tại các doanh nghiệp để tham quan, chứng kiến tận mắt môi trường làm việc, […]