FE

FPT Jetking hòa cùng Lễ hội 24 năm thành lập Tập đoàn FPT

Đến hẹn lại lên, cứ ngày 13/09 hàng năm các sinh viên, cán bộ và giảng viên FPT Jetking lại tề tựu cùng các anh em trong Đại gia đình Tập đoàn FPT mừng sinh nhật Tập đoàn FPT. Ngày 13/09 năm nay diễn ra trong không khí thời tiết khá xấu nhưng các thành […]