FaceID

Những trường hợp bạn không thể dùng mặt mình để mở khóa iPhone X

Hệ thống Face ID tiên tiến đến vậy cũng phải bó tay trong một số trường hợp.  Apple sử dụng hàng tỉ hình ảnh về các kiểu mặt trên thế giới để huấn luyện hệ thống nhận diện khuôn mặt của họ trở nên hoàn hảo nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn có những trường […]