dubai

Dubai muốn có hệ thống giao thông đạt vận tốc 1.200 km/h

Tiểu vương quốc Dubai đang hướng về tương lai với hệ thống vận tải công cộng mới có khả năng vận chuyển hành khách với tốc độ lớn hơn cả một số loại máy bay thương mại. Quỹ Tương lai Dubai thông báo họ sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế công nghệ vận chuyển […]