dong tien ao

“Thợ“ đào Bitcoin phòng thủ trước khủng bố mạng như thế nào?

Chính cách thức giao dịch an toàn của Bitcoin khiến các vụ tống tiền trên Internet chọn đồng tiền này để thanh toán. Tuy nhiên, “thợ” đào vẫn có cách đối phó. Ảnh minh họa. Vài tháng trước, nhiều cuộc tấn công ransomware bùng nổ và tống tiền người sử dụng bằng những đồng Bitcoin. […]