DDoS bị hack

Internet Mỹ “tê liệt” vì bị hacker tấn công DDoS

Hacker vừa thực hiện vụ tấn công DDoS vào Dyn, công ty có chức năng giúp người dùng kết nối tới các website, khiến người dùng không thể truy cập các dịch vụ lớn như Twitter, Spotify và Airbnb. Cơ sở hạ tầng Internet tại Mỹ có vẻ như vừa bị hacker tấn công khiến […]