dây sạc ipad

Tự chế bộ bảo vệ dây sạc iPhone và MacBook chỉ với giá 5 nghìn đồng

Điều khiến người dùng sản phẩm Apple đau đầu là dây sạc thường xuyên bị bong lớp cao su ở đầu, dễ dẫn tới tình trạng đứt đây. Người dùng sản phẩm Apple thường “vò đầu bứt tai” vì sau một thơi gian sử dụng, dây sạc (cable USB) của iPhone, iPad hay bị đứt […]