dao tao ha tang mem

Đề xuất hai nhóm giải pháp phát triển KH&CN

Thực hiện công văn số 1951-CV/BTGTW ngày 08/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong thời gian tới, sáng nay 8/5 Đoàn khảo sát liên […]