dao tao chuyen vien

Chuyên viên phần cứng & mạng thế hệ mới

Do lượng sinh viên CNTT tốt nghiệp hằng năm đều tăng nhưng phần lớn còn thiếu nhiều kỹ năng như kỹ năng thực hành, làm việc nhóm, tư duy độc lập, đặc biệt là trình độ tiếng Anh. Trong những năm vừa qua sinh viên khi ra trường chưa đáp ứng được nhu cầu cho […]