đánh cắp

Hacker sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp để làm gì?

Chúng ta thường được nhắc phải cẩn thận với thông tin cá nhân, tuy nhiên thông tin cá nhân bị đánh cắp thường được sử dụng vào việc gì có thể là điều ít người biết. Thông tin bị đánh cắp như thế nào? Nhiều người nghĩ rằng hacker là nguyên nhân chính gây ra […]

Sau nhiều năm trời cảnh báo, hacker chứng minh có thể lấy mã OTP qua tin nhắn để đánh cắp tài khoản ngân hàng

Thủ đoạn rất giống với vụ đánh cắp nửa tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Các chuyên gia bảo mật đã cảnh báo trong nhiều năm về lỗ hổng bảo mật trong giao thức di động Signaling System 7, một giao thức phổ biến mà các nhà mạng viễn thông sử […]