da nhiem

Làm việc đa nhiệm – Kỹ năng cần thành thạo nếu muốn thành công sớm

Mặc dù nhiều nghiên cứu cho thấy làm việc đa nhiệm gây xao nhãng, ảnh hưởng hiệu quả công việc… thế nhưng những người thành công nhất thế giới đều là những người có khả năng đa nhiệm tuyệt vời. Các nghiên cứu gần đây đều cho thấy “đa nhiệm” (Multitasking) là cách làm việc […]