copycat

14 triệu thiết bị Android đời cũ điêu đứng vì mã độc CopyCat

Có khoảng 14 triệu thiết bị Android đã nhiễm một phần mềm độc hại mới có tên gọi CopyCat. Theo Cnet, một chủng phần mềm độc hại mới được gọi là Copycat đã lây nhiễm hơn 14 triệu thiết bị Android trên toàn thế giới, thông qua việc root điện thoại và tải các ứng dụng độc […]