CNTT – TT

Kỹ thuật viên Máy tính doanh nghiệp

Khóa đào tạo Kỹ thuật viên máy tính – Nhân viên IT doanh nghiệp Kỹ thuật viên máy tính – Nhân viên IT là ai? Những năm gần đây, CNTT là một phần không thể thiếu được trong sự phát triển của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Kèm theo đó là nhu cầu rất […]

Bộ TT&TT tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin

Tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin là quan điểm chỉ đạo then chốt của “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW” vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ký ban hành ngày 19/7/2012. Đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Bộ TT&TT vừa ban hành […]