Chuyen vien quan tri mang

Đào tạo máy tính bảng đón đầu xu hướng đào tạo CNTT

Nếu nhu cầu phát triển nhân lực phát triển phần mềm là vấn đề cấp thiết khoảng 10 năm trước thì đào tạo những kỹ sư chuyên nghiệp về phần cứng và mạng lại đang là hướng đi mới, đặc biệt được chú trọng trong thời gian gần đây. Công nghệ thông tin (CNTT) phát […]