chuyen gia

Góc nhìn chuyên gia về hai vụ tấn công mạng lớn trong lịch sử

An toàn thông tin luôn đóng vai trò then chốt đối với tổ chức, doanh nghiệp, những rủi ro như rò rỉ, lộ tẩy, hay mất dữ liệu sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tổ chức. Trong thời gian gần đây, hàng loạt doanh nghiệp bị tấn công bởi các phần […]