Chris Domas

CNN hé lộ hồ sơ hacker kỹ năng không tưởng

Không thể đếm hết có bao nhiêu hacker trên thế giới, nhưng đây là những hacker mũ trắng lừng danh và có đóng góp nhiều cho cộng đồng. Chris Valasek và Charlie Miller Chris Valasek, 33 tuổi, còn “lão tướng” lừng danh Charlie Miller 42 tuổi. Cặp đôi này vừa qua đã làm“náo động” ngành […]