chơi game

Bạn muốn nộp đơn vào công ty 1,5 tỷ USD này? Hãy chơi game cho thật giỏi đã

Một trong những công ty đứng đầu về lĩnh vực sản xuất gaming gear có cách tuyển nhân viên dụng độc đáo nhất. Razer là một công ty độc đáo. Gã khổng lồ công nghệ trị giá 1.5 tỷ USD – chuyên sản xuất phầm mềm và phần cứng này tự hào với khẩu hiệu […]