chợ đen online

Facebook mua lại mật khẩu người dùng từ chợ đen

Mới đây, giám đốc an ninh Facebook vừa tiết lộ về việc thường xuyên mua lại các mật khẩu bị rò rỉ trên “chợ đen” nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng. An ninh là điểm mấu chốt trong sự thành công của một dịch vụ trực tuyến, tuy nhiên, điều này còn phụ […]

Chợ đen ngầm online

Siêu thị trực tuyến online, nơi hàng hóa là lỗ hổng phần mềm. Chỉ bằng một file ảnh dạng TIFF chứa mã độc gửi qua email hay MMS, bạn có thể nắm trong tay mật khẩu iPhone hay MacBook mà nạn nhân không hề hay biết. Tương tự như vậy, một file nhạc MP3 hay […]