chợ đen mã độc

Hacker giờ cũng có bảo hành, bảo đảm và dịch vụ khách hàng

Khi mua mã độc của hacker về để tận dụng trên mạng, những tên tội phạm “hạng ruồi” sẽ được kẻ bán mã độc chăm sóc tận tình như những thượng đế thực sự. Bạn có thể sẽ cảm thấy bất ngờ khi biết rằng thế giới tội phạm số có mức độ cạnh tranh […]