chia sẻ dữ liệu

Bạn cũng có thể là một thiên tài kể cả khi bạn… dốt toán

Khi còn đi học, các phân số và phương trình toán học có phải là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bạn hay không? Bạn có nằm trong số những học sinh đạt điểm môn Toán vừa đủ để lên lớp hay không? Nếu câu trả lời của bạn là có thì các nhà khoa […]

Chia sẽ dữ liệu qua mạng lan giữa 2 máy tính Window

Khi bạn muốn chuyển các tập tin và tài liệu quan trọng của bạn sang một máy tính khác. Đặc biệt, nếu bạn đang quản lý nhiều máy tính trên mạng gia đình của bạn hoặc một nhóm làm việc. Thủ thuật chia sẽ mạng Lan sẽ giúp bạn chia sẻ một cách đơn giản. Mạng Lan là […]