CEO Google đến Việt Nam

CEO Google – người sinh ra để làm lãnh đạo

Trở thành giám đốc điều hành (CEO) của Google ở tuổi 43, đường quan lộ của Pichai xem chừng khá thuận lợi, nhưng mấy ai biết đằng sau đó là cả quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Sundar Pichai gia nhập Google từ năm 2004 ở vị trí Phó chủ tịch cao cấp phụ […]