cap nhat phan mem

Điều gì sẽ xảy ra khi cập nhật phần mềm mỗi ngày

Tại Holistics, team kỹ thuật của chúng tôi cập nhật sản phẩm hằng ngày, cả những thay đổi trên sản phẩm chính hay sửa các lỗi nhỏ đều được sắp xếp theo lịch trình cập nhật hằng ngày. Khi tôi nghe lần đầu tiên về cách làm việc này, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi […]