cao học

FPT hút “Hiền tài” qua Chương trình chính quy Thạc sỹ CNTT

Từ thực tế “khát” nhân lực CNTT chất lượng cao, Tập đoàn FPT đã phối hợp ĐH FPT, Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT triển khai chương trình Đào tạo Chính quy Thạc sỹ CNTT (MSE – Master of Software Engineering). Chương trình cung cấp nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc […]