bi kip xin viec

Seminar “Bí kíp có việc ngay khi ra trường”

Với mong muốn giúp sinh viên có những chuẩn bị cần thiết nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của doanh nghiệp để tìm được việc làm phù hợp ngay khi ra trường, Trường đào tạo Kỹ sư An ninh mạng Quốc tế FPT Jetking kết hợp với Công ty cổ phần Fujinet Systems tổ chức Seminar “Bí […]