bảo vệ tài khoản

Tại sao bạn không cần phải đổi mật khẩu thường xuyên?

Bạn không nên đổi mật khẩu thường xuyên vì điều này sẽ làm mật khẩu trở nên kém an toàn,Business Insider dẫn nguồn từ các chuyên gia bảo mật cho hay. Hầu hết bộ phận kỹ thuật tại các trường học, cơ quan, hay công ty đều khuyên người dùng nên đổi mật khẩu mỗi […]

Làm thế nào để tạo một mật khẩu khó bị bẻ khoá?

Khi một biểu mẫu (form) đăng ký yêu cầu tạo một mật khẩu (password) mới, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu của nhiều người dùng là: “OK. Tôi sẽ tạo một mật khẩu thật dễ và có liên quan trực tiếp đến tôi để tôi không bao giờ quên nó.” Với suy nghĩ như […]