ao hoa & dien toan dam may

Tương lai của nghề IT và điện toán đám mây

Điện toán mây không còn là cái gì quá mới mẻ. Nó đã và đang hiện diện ở rất nhiều nơi trong thế giới net của chúng ta hôm nay. Các “đám mây” đã thay đổi đáng kể cách con người sử dụng máy tính. Tạo ra cái mới nhưng xoá bỏ cái cũ dường […]