AI tự viết code cho chính mình

AI học cách viết code cho chính mình

Có thể nào máy móc tự viết phần mềm cho mình và chiếm công ăn việc làm của lập trình viên? Ít nhất thì chúng có thể đem đến sự tự động hóa cho nhiều lĩnh vực khác nhau: Loại bỏ những công việc nhàm chán, cực nhọc để các nhà phát triển làm được […]