Adwind

Trả tiền thuê mã độc Adwind tấn công đối thủ

TTO – Hãng bảo mật Kaspersky Lab vừa lên tiếng cảnh báo về chương trình Adwind độc hại được cung cấp như một dịch vụ cho phép các cá nhân, doanh nghiệp thuê để tấn công đối thủ. Việt Nam nằm trong 10 quốc gia đang bị Adwind tấn công. – Ảnh: Kaspersky Lab Đó là […]