Mỹ: Thành phố New York thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng

Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Bill de Blasio đã ký sắc lệnh thành lập Bộ chỉ huy An ninh mạng Thành phố New York, với nhiệm vụ điều phối các hoạt động phòng thủ an ninh mạng trên toàn thành phố.

Theo Sputnik, ngày 17/7, Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Bill de Blasio đã ký sắc lệnh thành lập Bộ chỉ huy An ninh mạng Thành phố New York, với nhiệm vụ điều phối các hoạt động phòng thủ an ninh mạng trên toàn thành phố và đối phó trước các vụ tấn công mạng.

Tinh bao My to UAE lam 'co gia' de trung phat Qatar - Anh 1

Mỹ: Thành phố New York thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng

Theo sắc lệnh, cơ quan này sẽ điều phối công tác phòng thủ an ninh mạng trên toàn thành phố, ứng phó trước các vụ tấn công, cung cấp chỉ dẫn về phòng thủ mạng và rủi ro thông tin cho thị trưởng cũng như các cơ quan trong thành phố.

Bộ chỉ huy An ninh mạng New York có nhiệm vụ đảm bảo các cơ quan trong thành phố đều tuân thủ mọi chính sách và tiêu chuẩn về an toàn thông tin, giảm thiểu tối đa các mối đe dọa tấn công mạng và đánh giá những khoản chi tiêu liên quan đến an ninh mạng.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ phối hợp với các cơ quan cấp nhà nước và liên bang để giám sát, đối phó với những hành vi khả nghi hay các vụ vi phạm giao thức an ninh.

Theo Vietnam+

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

Học Viện Mạng và Phần Cứng – jetking.fpt.edu.vn