[Infographic] Các thiết bị di động đang phá hủy cơ thể bạn?

Công nghệ di động ngày nay đã trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Nhưng những gì mà hầu hết mọi người không nhận ra là những tác hại tiềm ẩn mà các thiết bị di động có thể gây ra cho bạn. Infographic dưới đây sẽ cho bạn thấy một vài vấn đề thường được gây ra bởi việc sử dụng quá nhiều các thiết bị di động.

Nguồn: Mezzmer 

 

Xem thêm: [Infographic] Những điều ít biết về nghề “Quản Trị Hạ Tầng An Ninh Mạng”