Cơ sở vật chất

Phương châm của FPT Jetking sẽ trang bị cho sinh viên môi trường học tập hiện đại: Hạ tầng và cơ sở vật chất theo chuẩn qui định của Jetking, phòng có máy điều hòa, máy chiếu, LCD, kết nối Internet và wifi tạo sự thoải mái nhất cho sinh viên khi học tập.
Thư viện được cập nhật thường xuyên với các đầu sách mới tập trung vào kiến thức cập nhật mới nhất của ngành công nghệ thông tin. Sinh viên có thể tìm thấy cả sách tiếng Anh, tiếng Việt và cả những sách về các kỹ năng làm việc đồng thời có thể đọc ngay tại thư viện hoặc mượn sách về tham khảo.
Giới thiệu đôi nét hình ảnh về FPT Jetking:
Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking
Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking

Phòng tư vấn tuyển sinh

Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking

Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking

Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking
Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking

Phòng học thực hành

Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking
Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking

Phòng học lý thuyết

Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking

Thư viện