CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ IV: Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & Điều tra số

Học chuyên sâu về kỹ năng bảo mật như phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), dò quét phân tích lỗ hổng bảo mật, xây dựng kịch bản tấn công và phòng thủ (Pentest)... cho hạ tầng mạng của doanh nghiệp. Điều tra, phân tích, khoanh vùng các cuộc tấn công, từ đó lần theo dấu vết của tin tặc, đưa tin tặc ra ánh sáng.

Các môn học:

 • Amazon Web Services Cloud (AWS)
 • Network Security
 • Hacker mũ trắng (Ethical Hacking)
 • Điều tra số (Digital Forensics)
 • Đồ án triển khai giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống mạng doanh nghiệp.

Kết thúc Học kỳ IV: Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & Điều tra số, bạn có thể:

 • Triển khai các dịch vụ cần thiết với AWS của Amazon.
 • Cấu hình bảo mật cho các thiết bị đầu cuối, bảo mật hệ thống mạng sử dụng tường lửa, phát hiện xâm nhập trái phép.
 • Thực hiện kiểm thử xâm nhập, báo cáo các nguy cơ bảo mật, đề xuất các giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp.
 • Tham gia vào đội ngũ điều tra số của doanh nghiệp, chuyên thu thập thông tin, phân tích điều tra & báo cáo cho các cơ quan liên quan.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Kỹ thuật viên triển khai hạ tầng mạng (Network Implementation Engineer)
 • Kỹ thuật viên Quản trị mạng (Network Administrator Engineer)
 • Kỹ thuật viên Quản trị hệ thống (System Administrator Engineer)
 • Kỹ thuật viên An ninh mạng (Network Security Engineer)
 • Kỹ thuật viên tư vấn thiết kế giải pháp (Presales Network Engineer)
 • …v.v.