CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ IV

Học chuyên sâu về kỹ năng bảo mật như phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), dò quét phân tích lỗ hổng bảo mật, xây dựng kịch bản tấn công và phòng thủ (Pentest)... cho hạ tầng mạng của doanh nghiệp. Điều tra, phân tích, khoanh vùng các cuộc tấn công, từ đó lần theo dấu vết của tin tặc, đưa tin tặc ra ánh sáng.

Các môn học:

 • Working with Cloud Infrastructure-II
 • Network Security
 • Ethical Hacking
 • Digital Forensics
 • Project-IV

Kết thúc Học kỳ IV, bạn có thể:

 • Hoạch định và triển khai các dịch vụ cần thiết với AWS của Amazon cho doanh nghiệp.
 • Ngăn chặn hacker xâm nhập
 • Triển khai và cấu hình bảo mật cho các thiết bị đầu cuối và bảo mật được hệ thống mạng sử dụng các tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép.
 • Có kỹ năng thực hiện kiểm thử xâm nhập, đồng thời trình bày báo cáo về các nguy cơ bảo mật cũng như có khả năng đề xuất các giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng cho doanh nghiệp.
 • Tham gia vào đội ngũ điều tra số của doanh nghiệp, chuyên thu thập thông tin, phân tích điều tra và trình bày báo cáo các kết quả cho cơ quan tổ chức.
 • Hoàn thành đồ án giúp sinh viên có kỹ năng triển khai được hệ thống bảo mật hợp nhất cho hệ thống mạng của doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Nhân viên kỹ thuật máy tính và mạng cho các doanh nghiệp
 • Nhân viên IT cho doanh nghiệp (nhu cầu của vị trí này là rất lớn vì doanh nghiệp nào cũng có hệ thống máy tính và mạng; doanh nghiệp yêu cầu nhân viên IT phải có kỹ năng toàn diện về phần cứng và mạng)
 • Chuyên viên quản trị hệ thống CNTT doanh nghiệp
 • Chuyên viên an ninh mạng
 • Giám đốc hệ thống thông tin doanh nghiệp