CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ III: Bảo mật Hệ thống & các Dịch vụ mạng

Sinh viên học cách triển khai các dịch vụ mạng của Microsoft, Linux. Ngoài ra, các bạn còn được tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft Azure.

Các môn học:

 • Microsoft Network Services (Các dịch vụ mạng của Microsoft)
 • Linux Network Services (Các dịch vụ mạng của Linux)
 • Microsoft Azure Cloud (MS Azure)
 • Thực tập thực tế: Triển khai các dịch vụ mạng trên nền tảng Windows & Linux.

Kết thúc Học kỳ III: Bảo mật Hệ thống & các Dịch vụ mạng, bạn có thể:

 • Triển khai & quản trị các dịch vụ mạng: Active Directory, DNS, DHCP, Web Server, Database… trên nền hệ thống Windows và hệ thống Linux
 • Triển khai các dịch vụ trên Cloud Microsoft Azure.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Kỹ thuật viên triển khai hạ tầng mạng (Network Implementation Engineer)
 • Kỹ thuật viên Quản trị mạng (Network Administrator Engineer)
 • Kỹ thuật viên Quản trị hệ thống (System Administrator Engineer)
 • Kỹ thuật viên An ninh mạng (Network Security Engineer)
 • Kỹ thuật viên tư vấn thiết kế giải pháp (Presales Network Engineer)
 • …v.v.