CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ III

Học cách quản trị hệ thống máy chủ (server) trong môi trường mạng doanh nghiệp trên nền tảng Windows Server và Linux phiên bản mới nhất. Học các lệnh,phân quyền, tác vụ cần thiết cho việc vận hành bảo trì hạ tầng hệ thống máy chủ, quản lý truy cập mạng, an toàn dữ liệu

Các môn học:

 • Hệ điều hành Linux (Phần 1)
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 (dựa theo chương trình MCSA 2012)
 • Hệ điều hành Windows Server 2016
 • Tiếng Anh IELTS
 • Đồ án: Xây dựng hệ thống mạng trên Windows Server 2012 & 2016

Kết thúc Học kỳ III, bạn có thể:

 • Sinh viên có thể xây dựng và bảo mật hệ thống mail server
 • Quản trị hệ thống CNTT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thành thạo
 • IT Quản Trị Hệ Thống Mạng là vị trí mà sinh viên có thể đạt được sau học kỳ này.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Nhân viên kỹ thuật máy tính và mạng cho các doanh nghiệp
 • Nhân viên IT cho doanh nghiệp (nhu cầu của vị trí này là rất lớn vì doanh nghiệp nào cũng có hệ thống máy tính và mạng; doanh nghiệp yêu cầu nhân viên IT phải có kỹ năng toàn diện về phần cứng và mạng)
 • Chuyên viên quản trị hệ thống CNTT doanh nghiệp
 • Chuyên viên an ninh mạng
 • Giám đốc hệ thống thông tin doanh nghiệp