CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ III

Học cách triển khai các dịch vụ phục vụ người dùng cuối trên nền tảng HĐH Window Server 2016 và Red Hat Enterprise Linux. Tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai xây dựng các dịch vụ điện toán đám mây lưu trữ cho doanh nghiệp. Ngoài ra sinh viên sẽ có thể thi đậu các chứng chỉ MCSA, Azure Administrator hay AWS Associate.

Các môn học:

 • Implementing Microsoft Services
 • Implementing Linux Services-I
 • Implementing Linux Services-II
 • Working with Cloud Infrastructure-I
 • Project-III

Kết thúc Học kỳ III, bạn có thể:

 • Triển khai và quản trị các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp như: Active Directory, DNS, DHCP, Web Server IIS, … trên nền hệ điều hành Windows.
 • Triển khai và quản trị các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp như: Active Directory, DNS, DHCP, Web Server IIS, … trên nền hệ điều hành Linux.
 • Hiểu và triển khai các dịch vụ trên Cloud Mircrosoft Azure.
 • Hoạch định và triển khai được các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Windows và Linux.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Nhân viên kỹ thuật máy tính và mạng cho các doanh nghiệp
 • Nhân viên IT cho doanh nghiệp (nhu cầu của vị trí này là rất lớn vì doanh nghiệp nào cũng có hệ thống máy tính và mạng; doanh nghiệp yêu cầu nhân viên IT phải có kỹ năng toàn diện về phần cứng và mạng)
 • Chuyên viên quản trị hệ thống CNTT doanh nghiệp
 • Chuyên viên an ninh mạng
 • Giám đốc hệ thống thông tin doanh nghiệp