CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ II

Học chuyên sâu về hạ tầng mạng và bảo mật dựa trên chương trình CCNA và CCNA Security của Cisco, giúp các bạn xây dựng được nền tảng vững chắc về Network và Network Security. Ngoài ra các bạn được tham gia khảo sát, tư vấn thiết kế, triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp trên các thiết bị Cisco.

Các môn học:

 • Computer Networking
 • Implementing Cisco Device Network
 • Implementing Cisco Network Security
 • Project-II

Kết thúc Học kỳ II, bạn có thể:

 • Hoạch định và triển khai được hạ tầng mạng và xử lý được các sự cố cơ bản trong mô hình mạng SOHO của doanh nghiệp.
 • Triển khai và cấu hình được hạ tầng mạng cho doanh nghiệp với các thiết bị Switch và Router của hãng Cisco.
 • Phát hiện các nguy cơ và lỗ hổng trong hạ tầng mạng doanh nghiệp. Hơn nữa, sinh viên có thể triển khai các giải pháp bảo mật hạ tầng mạng với Cisco IOS Security hay Cisco ASA.
 • Hoạch định, triển khai và bảo mật được hạ tầng mạng cho doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Nhân viên kỹ thuật máy tính và mạng cho các doanh nghiệp
 • Nhân viên IT cho doanh nghiệp (nhu cầu của vị trí này là rất lớn vì doanh nghiệp nào cũng có hệ thống máy tính và mạng; doanh nghiệp yêu cầu nhân viên IT phải có kỹ năng toàn diện về phần cứng và mạng)
 • Chuyên viên quản trị hệ thống CNTT doanh nghiệp
 • Chuyên viên an ninh mạng
 • Giám đốc hệ thống thông tin doanh nghiệp