CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ I

Sinh viên được tiếp thu kiến thức cơ bản về điện tử, phần cứng máy tính, hệ điều hành và đặc biệt là IoT (Internet of Things). Với phương pháp học tập “Project Based Learning”, kết thúc học kỳ I bạn sẽ có trong tay sản phẩm IoT do chính tay bạn tạo ra có thể ứng dụng vào thực tế đời sống.

Các môn học:

 • Basic Electronics
 • Hardware & OS + Messaging
 • IoT (Internet of Things)
 • Project-I

Kết thúc Học kỳ I, bạn có thể:

 • Kiểm tra và thiết kế các mạch điện tử ứng dụng cho IoT sau này. Sinh viên cũng có thể làm việc về điện tử như chẩn đoán và sửa chữa linh kiện điện tử máy tính.
 • Có kiến thức và kỹ năng HelpDesk cơ bản về việc sửa chữa máy tính, hệ điều hành, cấu hình và xử lý sự cố email client và các ứng dụng khác trên máy tính người dùng cuối.
 • Hoạch định, thiết kế các giải pháp IoT cho nhu cầu sử dụng trong nhà hoặc doanh nghiệp.
 • Thực hiện các dự án IoT cơ bản như thiết kế và triển khai ứng dụng IoT cho nhà thông minh, nông nghiệp thông minh.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Nhân viên kỹ thuật máy tính và mạng cho các doanh nghiệp
 • Nhân viên IT cho doanh nghiệp (nhu cầu của vị trí này là rất lớn vì doanh nghiệp nào cũng có hệ thống máy tính và mạng; doanh nghiệp yêu cầu nhân viên IT phải có kỹ năng toàn diện về phần cứng và mạng)
 • Chuyên viên quản trị hệ thống CNTT doanh nghiệp
 • Chuyên viên an ninh mạng
 • Giám đốc hệ thống thông tin doanh nghiệp