CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ I: Bảo mật Phần cứng & Hệ điều hành

Sinh viên được tiếp thu kiến thức cơ bản về điện tử, phần cứng máy tính, hệ điều hành, ứng dụng môi trường văn phòng, và IoT. Với phương pháp học tập “Project Based Learning”, kết thúc học kỳ I bạn sẽ có trong tay sản phẩm IoT do chính tay bạn tạo ra có thể ứng dụng vào thực tế đời sống.

Các môn học:

 • Điện tử (Electronics)
 • Phần cứng & Hệ điều hành & Ứng dụng văn phòng (Hardware & OS & Email & Office 365)
 • IoT (Mạch Arduino, Cảm biến & NodeMCU)
 • Đồ án thiết kế & triển khai các dự án IoT căn bản (Smart Home, Smart City …)

Kết thúc Học kỳ I: Bảo mật Phần cứng & Hệ điều hành, bạn có thể:

 • Chẩn đoán & sửa chữa linh kiện điện tử máy tính, thiết kế các mạch điện tử.
 • Làm helpdesk cơ bản về sửa chữa máy tính, hệ điều hành, cấu hình, xử lý sự cố email client & các ứng dụng khác trên máy tính người dùng cuối.
 • Hoạch định, thiết kế các giải pháp IoT.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Kỹ thuật viên triển khai hạ tầng mạng (Network Implementation Engineer).
 • Kỹ thuật viên Quản trị mạng (Network Administrator Engineer).
 • Kỹ thuật viên Quản trị hệ thống (System Administrator Engineer).
 • Kỹ thuật viên An ninh mạng (Network Security Engineer).
 • Kỹ thuật viên tư vấn thiết kế giải pháp (Presales Network Engineer).
 • …v.v.