CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ I

Sinh viên sẽ được học toàn bộ các kiến thức về điện tử kết hợp ứng dụng vào thế giới Internet vạn vật (IoT). Các sinh viên cũng sẽ được hướng dẫn từ số 0 đến thành thạo cách sửa chữa PC, Laptop, cùng những thiết bị công nghệ khác.

Các môn học:

 • Internet vạn vật
 • Phần cứng PC, Laptop
 • Tiếng Anh Giao Tiếp 1
 • Đồ án: Làm sản phẩm điện tử ứng dụng Internet vạn vật

Kết thúc Học kỳ I, bạn có thể:

 • Lắp ráp, sửa chữa, bảo trì máy tính và các thiết bị công nghệ.
 • Ứng dụng các sản phẩm điện tử vào thế giới Internet vạn vật (IoT)
 • Kỹ thuật viên phần cứng máy tính là vị trí sinh viên có thể đạt được sau học kỳ này.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

 • Nhân viên kỹ thuật máy tính và mạng cho các doanh nghiệp
 • Nhân viên IT cho doanh nghiệp (nhu cầu của vị trí này là rất lớn vì doanh nghiệp nào cũng có hệ thống máy tính và mạng; doanh nghiệp yêu cầu nhân viên IT phải có kỹ năng toàn diện về phần cứng và mạng)
 • Chuyên viên quản trị hệ thống CNTT doanh nghiệp
 • Chuyên viên an ninh mạng
 • Giám đốc hệ thống thông tin doanh nghiệp