Sự kiện

Thông báo tuyển sinh (khóa 14,15) chuyên ngành Quản Trị Hạ Tầng An Ninh Mạng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HẠ TẦNG AN NINH MẠNG (CNTT)   I. Chuyên ngành: Quản trị hạ tầng an ninh mạng CNTT (HDIMS) II. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, người đi làm III. Chỉ tiêu tuyển sinh 2013: 300 sinh viên […]