Lịch tuyển sinh


Bao_mat_facebook_8

Lịch khai giảng dự kiến 2017
Ngày khai giảng Thứ Giờ học Chuyên ngành
Đăng ký
TP. Hồ Chí Minh
30/11 3-5-7 Sáng HDIMS
29/11 2-4-6 Sáng HDIMS
29/11 2-4-6 Tối HDIMS
 Gọi Hotline: (028) 7300 8866 hoặc 0989962467
Hà Nội
29/11 2-4-6 Tối HDIMS
30/11 3-5-7 Sáng HDIMS
29/11 2-4-6 Sáng HDIMS
 Gọi Hotline: (024) 7300 8855 hoặc 0989962467

 

Qui định về thời gian học:

  • Sáng: từ 8h00 đến 12h00
  • Chiều: từ 13h00 đến 17h00
  • Tối: từ 17h30 đến 21h30
  • Lưu ý: Thời gian học chỉ được nghỉ hè 1 tuần và nghỉ tết 2 tuần + ngày lễ theo quy định của nhà nước

dangkyonline